Корисності

Аналіз сімейного права країн членів Європейського Союзу. Королівство Бельгія

Палац правосуддя (Брюссель)

Громадська організація “Дитина МАЄ ПРАВО” продовжує аналіз сімейного права країн членів Європейського Союзу.

Сьогодні ми розглянемо Королівство Бельгія

З 2006 року реалізована спільна опіка, стосовно дитини немає різниці у відповідальності та правах батьків у шлюбі чи поза ним, наявність окремого сімейного суду, досудове вирішення конфліктів, медіація, короткі строки розгляду всіх питань стосовно дітей та багато цікавого для українського законодавця.

 

Батьківська відповідальність є правовим механізмом представництва та захисту інтересів дітей до досягнення ними повноліття або незалежності. Вона охоплює як особистість, так і майно дитини. Батьківські повноваження регулюються статтями 371-387 та 203 Цивільного кодексу.

Батьківські повноваження автоматично здійснюються законними батьками дитини. Якщо біологічні батьки за законом не визнані законними батьками, вони не мають батьківських прав. Діти залишаються під опікою батька і матері, поки не досягнуть повноліття (18 років) або не стануть незалежними. Рішення щодо умов проживання, забезпечення, здоров’я, нагляду, освіти, навчання або розвитку дитини є обов’язком батьків (стаття 203 Цивільного кодексу).

Серед батьківських повноважень проводиться відмінність між відповідальністю над особистістю дитини, управлінням майном дитини та певними прерогативами батьківської відповідальності. Відповідальність над особистістю дитини підрозділена на «опіку», яка полягає в тому, щоб «жити» з дитиною (тобто піклуватися про дитину, контролювати дитину, приймати освітні рішення, пов’язані з присутністю дитини з одним із батьків), право на освіту, яке полягає в прийнятті рішень, пов’язаних з забезпеченням дитини, освіта і навчання. Що стосується управління майном дитини, то проводиться відмінність між правом розпоряджатися майном дитини та правом на законне використання цього майна. Особливою прерогативою є повноваження батьків стосовно шлюбу, усиновлення та незалежності дитини.

 

Батьківські повноваження стосовно неповнолітньої дитини зазвичай здійснюються спільно кожним з двох батьків дитини. Незалежно від того живуть батьки разом чи окремо, знаходяться вони у шлюбі або ні. Якщо спорідненість дитини з кожним батьком встановлена, вважається, що кожен з них діє за згодою іншого при виконанні батьківських повноважень. (статті 373 і 374 Цивільного кодексу). Якщо спорідненість дитини з батьком або матір’ю не встановлено або якщо один з них мертвий, відсутній або не може висловити свою відповідальність, інший реалізовує обов’язки поодинці.

Якщо батьки не можуть дійти згоди в тому, як організувати умови життя дитини, про важливі рішення, що стосуються здоров’я, освіти, навчання і дозвілля дитини, або з релігійних чи філософських питань, або якщо будь-яка угода суперечить інтересам дитини, суд у сімейних справах (tribunal de la famille) може доручити одноосібне здійснення батьківських прав одному з батьків.

Навіть у цьому випадку, другий з батьків зберігає право контролю, тобто право бути поінформованим про ситуацію дитини та право звертатися до компетентного суду у сімейних справах, якщо він / вона вважає, що другий з батьків діє не в інтересах дитини, також зберігається повноцінне право на контакт. Від такого контакту можна відмовитися тільки з дуже серйозних причин (стаття 374 Цивільного кодексу).

 

Роздільне проживання або розлучення батьків не впливає на здійснення батьківських прав. ! Юридичний принцип полягає в тому, що кожен з батьків дитини спільно здійснює батьківські повноваження. Це означає, що кожен з них здійснює та продовжує здійснювати повноваження батьків, і що жоден з батьків не може самостійно приймати рішення, яке не дозволяє іншому з батьків реалізовувати власні права. Тому один із батьків повинен отримати згоду другого, в іншому випадку він / вона не може діяти. Однак, стосовно умов життя дитини, той з батьків, з яким живе дитина, буде самостійно приймати рішення щодо повсякденного життя, гарних манер і т.п.

Батьки можуть домовитися про порядок здійснення батьківських прав за умови, що це відповідає інтересам дитини.

В іншому випадку справа повинна бути передана в сімейний суд, який може прийняти рішення про одноосібне виконання батьківських прав одного з батьків.

Умови життя дитини, місце, де дитина занесений в реєстр народонаселення, порядок вкладу батьків в утримання, освіту і професійну підготовку дитини повинні бути встановлені.

 

Не обов’язково йти в суд у сімейних справах, батьки можуть укласти приватну угоду, де будуть закріплені вирішальні питання щодо дитини. Щоб допомогти їм у цьому, батьки можуть в будь-який час, в тому числі в ході судового розгляду, звернутися до акредитованого та належним чином навченому посереднику (юрист, нотаріус або інший акредитований посередник) (стаття 1730 Судового кодексу. Якщо вони хочуть, щоб це рішення було виконано в разі необхідності, батьки повинні передати цю угоду до компетентного сімейного суду, який розгляне питання про те, чи відповідає він інтересам дитини.

У разі розлучення батьки можуть на будь-якій стадії розгляду звернутися до суду у сімейних справах з проханням затвердити угоду про тимчасові заходи стосовно дітей.

При цьому сторони повинні вказати у своїй попередній угоді про розлучення заходи, що стосуються батьківських повноважень (здійснення батьківських прав, права на контакт, управління власністю дитини)а також заходи щодо забезпечення вкладу кожного батька в утримання, освіту, здоров’я, навчання та розвиток дитини як під час шлюборозлучного процесу, так і після нього. Прокурор дає висновок, а суд у сімейних справах може скасувати або змінити будь-які положення, що суперечать інтересам неповнолітніх дітей. Сімейний суд дає розлучення та затверджує угоди щодо неповнолітніх дітей.

Коли заяву подано, секретар суду інформує сторони, що вони можуть вдатися до посередництва, примирення або будь-який інший формі мирного вирішення спору (стаття 1253 Судового кодексу). Крім того, суддя може запропонувати сторонам примирення або медіацію. Якщо сторони згодні, суддя може відкласти розгляд справи, щоб сторони могли вивчити питання про те, чи можуть бути досягнуті домовленості або медіація може запропонувати їм рішення. Якщо сторони досягають угоди, суд стверджує ця угода за умови, що воно явно не суперечить інтересам дитини (стаття 1253t Судового кодексу).

Будь-яка сторона може також запропонувати звернення до посередництва незалежно від судового розгляду (стаття 1730 Судового кодексу). Будь-яка угода, досягнута акредитованим посередником, також може бути схвалено на умовах, зазначених вище. Нарешті, сторони завжди можуть проконсультуватися з експертами (соціальними працівниками, психологами, дитячими психіатрами), щоб отримати обґрунтовану думку або попросити призначити експерта в ході судового розгляду. В ході цього розгляду державний прокурор може запитувати у соціальних служб інформацію про дітей, а суд у сімейних справах буде враховувати думки дітей (стаття 1253 Судового кодексу).

Якщо між батьками не досягнуто згоди або тільки часткова угода, або якщо угода суперечить інтересам дитини, сімейний суд приймає рішення про здійснення батьківських прав з урахуванням побажань, висловлених батьками та дитиною, а також виходячи з ситуації та обставин справ.

 

Питання, які можуть бути представлені в суді, охоплюють:

  • спільне або одноосібне здійснення батьківських прав;
  • місце, де дитина буде в першу чергу внесений в реєстр населення (місце проживання);
  • згода що до проживання дитини (в разі відсутності згоди та в разі спільної опіки, рівність щодо проживання дитини є кращою, якщо принаймні один з батьків просить про це). Якщо це не дуже прийнятне рішення, може бути передбачений збільшений час проживання або передбачені інші формати. Суд у сімейних справах буде враховувати конкретні обставини та інтереси дитини та батьків;
  • утримання дітей (в межах своїх можливостей кожен з батьків повинен покривати витрати на проживання дитини, утримання, здоров’я, контроль, освіту, навчання і розвиток). Суд у сімейних справах також має прийняти рішення про освіту та підготовку дитини. Сторони можуть також направити в суд конкретні питання, такі як поділ періодів відпусток між батьками, розподіл певних витрат, зарахування в школу і т. п. Це залежить від кожного конкретного випадку.

 

! Якщо один з батьків має одноосібну батьківську опіку, це не дає йому / їй карт-бланш для прийняття рішень щодо дитини. Угоди, досягнуті в кожному конкретному випадку, повинні бути взяті до уваги. Крім того, другий з батьків зберігає за собою право контролювати освіту дитини.

Переїзд з дитиною без повідомлення другого з батьків може вплинути на умови життя дитини, право на контакт і т. п. У такому випадку сторона, яка не була повідомлена або не згодна, може звернутися до суду у сімейних справах (стаття 374 та 387 Цивільного кодексу) або, в разі крайньої потреби та, коли це абсолютно необхідно, до судді, що розглядає клопотання про застосування тимчасових заходів (juge des référés) (стаття 584 Судового кодексу).

 

Деякі справи, що підпадають під юрисдикцію суду у сімейних справах, такі, що стосуються батьківських прав, умов проживання або права на спілкування, згідно із законом вважаються терміновими та можуть бути подані шляхом взаємної заяви, виклику до суду чи спільного звернення. Такі справи вирішуються тимчасовим рішенням. Якщо справу порушено за повісткою, термін становить не менше двох днів (див. п.2 статті 1035 Судового кодексу). В інших випадках початкове слухання має відбутися протягом не більше 15 днів з моменту подачі заяви в судовий реєстр (стаття 1253 Судового кодексу).

У всіх випадках, що стосуються неповнолітніх дітей, сторони повинні бути присутніми особисто не тільки на первинному слуханні, але також на слуханнях, в ході яких обговорюються питання, що стосуються дітей, та на слуханнях за усними аргументами (стаття 1253 Судового кодексу). Крім того, будь-який неповнолітній має право бути заслуханим з відповідних питань, що стосуються батьківських прав, умов проживання та права на спілкування (стаття 1004/1 Судового кодексу).

У разі розлучення за взаємною згодою, сторони домовилися про порядок здійснення батьківських прав, коли прокурор дав висновок та суд у сімейних справах затвердив угоду і надав розлучення, в принципі не існує підстав для подачі апеляції. В інших випадках рішення, що стосується батьківських прав, може бути оскаржено протягом терміну, який зазвичай становить один місяць. Цей термін обчислюється з моменту надання рішення або його повідомлення (оскарження наказу, винесеного по односторонній заяві). Винесення рішення іноді затримується (наприклад, за запитом прокурора) з метою продовження терміну.

Суд у сімейних справах, який визначив графік проживання дитини з кожним з батьків або підтвердив право контакту з батьків або навіть третьої особи, може згодом додати заходи примусу до свого рішення (стаття 387 (1), Цивільного кодексу). Суд уточнює характер цих заходів та заходів щодо їх здійснення з урахуванням інтересів дитини, а якщо це необхідно, призначає осіб, уповноважених супроводжувати судового виконавця при виконанні рішення. Сімейний суд може встановити періодичну виплату штрафу, щоб забезпечити дотримання рішення.

 

З 1 березня 2005 року в відповідно до Регламенту Ради (ЄС) № 2201/2003, відомим як «Brussels IIA», всі рішення, прийняті в державі-члені (за винятком Данії), що стосуються відповідальності батьків, автоматично визнаються. Однак, за винятком рішень, що стосуються прав на доступ та повернення викраденої дитини, примусове виконання передбачає, що клопотання про примусове виконання подається в суд у сімейних справах, на основі якого буде винесено тимчасове рішення.

 

Джерело – Дитина МАЄ ПРАВО 

Фото – Simon Schmitt